Home » Lotte Ottevaere

Lotte Ottevaere

Niet het volume van je stem maakt indruk, wel je dossierkennis en de juistheid van je argument.

Lotte Ottevaere

Lotte Ottevaere is vennoot en zaakvoerder van het advocatenkantoor Eeckhout – Ottevaere.

Zij studeerde rechten aan de KU Leuven en is advocaat sedert 2007. In 2010 behaalde ze het diploma van ‘Master complémentaire en droit de l’environnement et droit public immobilier’ aan de FUSL te Brussel.

Lotte ging in 2010 aan de slag bij Advocatenkantoor Ann Eeckhout, waar ze voornamelijk dossiers van gunning en uitvoering van overheidsopdrachten behandelt.

Lotte Ottevaere doceert bouwrecht en overheidsopdrachten. Zij doceert ruimtelijke ordening en stedenbouw aan de Hogeschool Gent.

Publicaties:

 • Het belang van het veiligheids- en gezondheidsplan bij gunning en uitvoering van een overheidsopdracht van werken
  OTTEVAERE, L. (samen met EECKHOUT A.), Jaarboek overheidsopdrachten 2022-2023
 • De leidend ambtenaar
  OTTEVAERE, L., Webinar voor Bestuursschool Vonk – 23.06.2023
 • De veiligheid tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht
  OTTEVAERE, L. (samen met Lenders, C., Schoups, M. en Lemmens, K), Embuild Antwerpen – 27.03.2023
 • Het gebruik van art. 973 §2 Ger.W.
  OTTEVAERE, L., spreker bij KGSO – 27.01.2023
 • Actualia overheidsopdrachten, de impact van de oorlog in Oekraïne
  OTTEVAERE, L., webinar voor Vandenbroele – 19.05.2022
 • Detail- en werktekeningen inzake ontwerp en uitvoering: waar ligt de grens?
  OTTEVAERE, L. (samen met EECKHOUT A.), Jaarboek overheidsopdrachten 2020-2021
 • De impact van corona op de uitvoering van een overheidsopdracht
  OTTEVAERE, L., webinar voor Vandenbroele – 08.12.2020
 • Een overheidsopdracht – hoe begin ik eraan?
  OTTEVAERE, L., Bouwflash live – webinar voor Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen – 26.11.2020
 • De uitvoering van een overheidsopdracht
  OTTEVAERE, L., bedrijfsinterne opleiding – 12.10.2020
 • De indiening van een offerte voor een overheidsopdracht
  OTTEVAERE, L., bedrijfsinterne opleiding – 09.10.2020
 • Algemene voorwaarden
  OTTEVAERE, L.,, bouwflash live, webinar voor Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen – okt. 2020
 • Nieuwe regels inzake contractuele bedingen in B2B overeenkomsten
  OTTEVAERE, L., spreker op BRICS – Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 25.02.2020
 • Juridische actualia
  OTTEVAERE, L., spreker op Info-avond Confederatie Bouw – Aalst, 23.01.2020
 • De uitvoering van overheidsopdrachten
  OTTEVAERE, L., bedrijfsinterne opleiding op maat, 22.10.2019
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid van de aannemer
  OTTEVAERE, L., spreker op info-avond Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen – Gent, 28.02.2018
 • GDPR
  OTTEVAERE, L., spreker bij BRICS – Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen – Gent, 29.03.2018
 • Inschrijven met een correcte prijs – de onderzoeksplicht van de aannemer
  OTTEVAERE, L. (samen met EECKHOUT A.), Jaarboek overheidsopdrachten 2018-2019
 • Wegwijs in uitvoering van overheidsopdrachten.
  EECKHOUT, A. & OTTEVAERE, L., Vandenbroele, 2018
 • Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) : een stand van zaken.
  OTTEVAERE, L., De Oost-Vlaamse Aannemer, 2018-8
 • De nieuwe pandwet : consignatie in geval van betwisting bij de rechtstreekse vordering en een sterker eigendomsvoorbehoud.
  OTTEVAERE, L., De Oost-Vlaamse Aannemer, 2018-1
 • Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten. Nieuwe Wet. Nieuw KB Plaatsing.
  OTTEVAERE, L., Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, 14.06.2017.
 • Tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer in private aanneming en in overheidsopdrachten.
  OTTEVAERE, L., EPB, 27.04.2017.
 • Overheidsopdrachten 2017. De nieuwe wetgeving toegelicht: de imprevisieleer, wijzigingen aan de opdracht en beperking van de onderaannemersketen.
  OTTEVAERE, L., Vanden Broele, 25.04.2017, 04.05.2017 en 15.06.2017.
 • Kunnen de bijzondere eisen van een overheidsopdracht van werken een overdracht van art. 544 BW noodzakelijk maken?
  EECKHOUT, A. & OTTEVAERE, L., EBP, Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017.
 • De vereiste van een voldoende erkenning bij overheidsopdrachten van werken – enkele pijnpunten.
  OTTEVAERE, L., De Oost-Vlaamse Aannemer, januari 2017.
 • Rechtspraak Overheidsopdrachten – Goed om weten !
  OTTEVAERE, L., De Wase Aannemer, sept. 2016.
 • De beslissing van de aanbestedende overheid om over te gaan tot heraanbesteding…. Niet om eigen fouten recht te zetten!!
  OTTEVAERE, L., De Wase Aannemer, mei-juni 2016.
 • Dekt de definitieve oplevering de verborgen gebreken die niet van aard zijn om de stevigheid van (een essentieel onderdeel van) het werk aan te tasten?
  EECKHOUT, A. & OTTEVAERE L., EBP, Jaarboek Overheidsopdrachten 2015-2016, blz. 359-383.
 • Straffen, boeten, ambtshalve maatregelen, … Is de macht van het bestuur begrensd?
  EECKHOUT, A. & OTTEVAERE, L., EBP Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015, blz. 25-67.
 • Van bouwproject tot ontwikkeling, Praktische leidraad voor de projectontwikkeling.
  EECKHOUT, A. en OTTEVAERE, L., Syllabus voor opleidingen te Gent, Sint-Niklaas, 2014.
 • Nieuwe regels plaatsing overheidsopdrachten. Praktische leidraad voor de aannemer.
  EECKHOUT, A en OTTEVAERE, L., Syllabus voor diverse opleidingen te Gent, Hasselt, Kortrijk, Sint-Niklaas, 2013.
 • Nieuwe regels uitvoering overheidsopdrachten. Praktische leidraad voor de aannemer.
  EECKHOUT, A en OTTEVAERE, L., Syllabus voor diverse opleidingen te Gent, Hasselt, Kortrijk, Sint-Niklaas, 2013.
 • Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten.
  EECKHOUT, A en OTTEVAERE, L., Vandenbroele, 2013.
 • Planschade – planbaten.
  OTTEVAERE, L., Advocatenpraktijk, Kluwer, 2010.