Ruimtelijk ordenings- en stedenbouwrecht

Juridische bijstand en advies met betrekking tot vergunningen en raad voor vergunningsbetwisting van bouwprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen.

Wij zijn het aanspreekpunt voor al uw juridische vragen over ruimtelijke ordenings- en stedenbouwrecht

Hoe kan ik mijn vergunningsprocedures correct opstarten en efficiënt stroomlijnen? Hoe kan ik planschade aanvragen en planbatenheffing aanvechten? Hoe krijg ik hulp wanneer mijn project wordt beïnvloed door veranderingen in de voorschriften voor ruimtelijke ordening? Wij bieden helder advies en uitgebreide begeleiding voor elke betrokken partij. 

Analyse

We maken een evaluatie van de huidige situatie en de eventuele kosten.

Overleg

Samen met u bespreken en plannen we de best mogelijke oplossing.

Actie

We doen wat moet. We helpen en begeleiden u bij de contractvorming, bij het voeren van briefwisseling. Wij bouwen met u een sterk dossier op.

Procedure

We onderhandelen en bemiddelen als het kan. We procederen als het moet. Wij bewaken en verdedigen uw belangen krachtig tijdens een procedure en expertise.

Ruimtelijk ordenings- en stedenbouwrecht

Eigenlijke vergunningsprocedures (stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen)

Opstarten en stroomlijnen van procedures, opstellen van bezwaarschriften, aantekenen van hoger beroep bij de bestendige deputatie, aantekenen van beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State, voorbereiden en opvolgen van (hoor)zittingen.

Bouwmisdrijven en herstelvorderingen

Opvolgen en verdedigen in strafprocedures en burgerlijke procedures,anticiperen op/aanvechten van herstelvorderingen, opstarten en stroomlijnen van regularisatieprocedures

Planologie

Analyseren en opvolgen van ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, planologische attesten, opstellen van bezwaarschriften, aantekenen van hoger beroep, planschade- en planbatenheffing.

Recht van voorkoop en onteigeningsprocedures

Neem contact op

Heeft u een vraag over ruimtelijk ordenings- en stedenbouwrecht? Vul het formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij u terug.

  Overige
  rechtsdomeinen

  Overheidsopdrachten

  Begeleiding bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

  Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  Geschillen over de aansprakelijkheid van bouwparticipanten bij schade en bijstand in het verzekeringsrecht.

  Invorderingen

  Begeleiding bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

  Privaat bouwrecht

  Geschillen binnen een contract, inclusief geldigheid, interpretatie, gevolgen en uitvoering van offertes, overeenkomsten en facturen.

  Bemiddeling

  Hulp bij onderhandelingen tussen conflicterende partijen op basis van vertrouwen en begrip.

  Onafhankelijk bedrijfsjurist

  Professionele bijstand van een competente en gespecialiseerde advocaat tegen een vast tarief.