Onafhankelijk bedrijfsjurist

Professionele bijstand van een competente en gespecialiseerde advocaat tegen een vast tarief. Juridisch advies op maat, zonder de stap te moeten zetten naar een bedrijfsjurist.

Een onafhankelijk vertrouwenspersoon met relevante ervaring.

Bij Eeckhout & Ottevaere bieden we een innovatieve en kostenefficiënte benadering voor uw juridische behoeften. Na een intakegesprek, brengen wij uw noden in kaart en komt één van onze advocaten op regelmatige basis langs op uw bedrijf. Op deze tijdstippen kunnen juridische aangelegenheden besproken worden en kan op efficiënte wijze advies verleend worden.

Analyse

We maken een evaluatie van de huidige situatie en de huidige issues.

Overleg

Samen met u bespreken en plannen we de best mogelijke oplossing.

Actie

We doen wat moet. We helpen en begeleiden u bij de contractvorming, bij het voeren van briefwisseling. Wij bouwen met u een sterk dossier op.

Procedure

We onderhandelen en bemiddelen als het kan. We procederen als het moet. Wij bewaken en verdedigen uw belangen krachtig tijdens een procedure en expertise.

Overweegt u een bedrijfsjurist
aan te nemen?

Hebt u al overwogen om in plaats hiervan beroep te doen op een competent en gespecialiseerd advocaat en dit tegen een vast uurloon? Deze ageert als uw bedrijfsadvocaat die volledig vertrouwd is met de werking van uw onderneming en ontfermt zich over een afgesproken takenpakket tegen een vast uurloon.

Een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

U hebt enkel kosten als ze nodig zijn. Is er geen juridisch werk, dan hebt u geen kosten.

U moet zich niet bekommeren over sociale zekerheid en loonadministratie. Uw bedrijfsadvocaat is een zelfstandige.

Een vaste, juridische raadgever die uw onderneming kent, die u altijd kunt contacteren en die desgewenst ter plaatse komt

Een bijkomende bron van know-how in uw bedrijf.

Een jurist die uw belangen ook in rechte, bij procedures en expertises, kan verdedigen.

Neem contact op

Heeft u een vraag over onafhankelijke bedrijfsjuristen? Vul het formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij u terug.

  Overige
  rechtsdomeinen

  Overheidsopdrachten

  Begeleiding bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

  Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  Geschillen over de aansprakelijkheid van bouwparticipanten bij schade en bijstand in het verzekeringsrecht.

  Invorderingen

  Begeleiding bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

  Ruimtelijke ordening en stedenbouw

  Begeleiding bij stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, waarbij we procedures opstarten en stroomlijnen.

  Bemiddeling

  Hulp bij onderhandelingen tussen conflicterende partijen op basis van vertrouwen en begrip.

  Privaat bouwrecht

  Geschillen binnen een contract, inclusief geldigheid, interpretatie, gevolgen en uitvoering van offertes, overeenkomsten en facturen.