Privaat bouwrecht

Geschillen tussen hoofdaannemer en onderaannemer of aannemer en bouwheer, binnen een contract. Inclusief vraagstukken betreffende geldigheid, interpretatie, gevolgen en de uitvoering van offertes, overeenkomsten en facturen.

Wij begeleiden u bij het voorkomen van geschillen in bouwprojecten of ondersteunen u hierin indien nodig

Welke algemene voorwaarden moet u meegeven en wat houden deze in? Wat zijn uw rechten en opties als u geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden of meerwerken? Welke stappen kunt u ondernemen als andere aannemers vertraging hebben of de bouwheer? Wat als u niet (correct) betaald wordt? Wanneer kunt u voor wat aansprakelijk gesteld worden?
Wij ontzorgen u volledig in dit complexe juridische landschap en staan u met raad en daad bij voor alle belangrijke vragen.

Analyse

We maken op basis van het voorliggend dossier een evaluatie van de huidige situatie.

Overleg

Samen met u bespreken we de diverse opties en de best mogelijke oplossing. 

Actie

We doen wat moet. We helpen en begeleiden u bij de contractvorming, bij het voeren van briefwisseling. Wij bouwen met u een sterk dossier op.

Procedure

We onderhandelen en bemiddelen als het kan. We procederen als het moet. Wij bewaken en verdedigen uw belangen krachtig tijdens een procedure en expertise.

Contractenrecht

Offerte

Geldigheid, inhoud, interpretatie, gevolg.

Overeenkomst

Geldigheid, inhoud, interpretatie, gevolg, uitvoering.

Factuur

Geldigheid, invordering van factuurbedrag, intresten en schadevergoeding veroorzaakt door laattijdige betaling.

Privaat bouwrecht

Mede-eigendom/ kopen op plan: Wat is de specifieke regelgeving bij appartementen met gemene delen? Wat kan de syndicus beslissen? Wat houdt de wet-Breyne in voor aannemers? Wij zijn experts in deze materie en helpen u graag met al uw vragen.

Betwisting over de prijs

Wat doen in geval van wijzigingen en meerwerken, wanneer prijsherziening bij abnormale stijging van materiaalprijzen?

Betwistingen over de uitvoeringstermijn

Geldigheid en toepasbaarheid van boetebeding in geval van termijnoverschrijding.

De voorlopige en definitieve oplevering

De stilzwijgende oplevering, gevolgen van oplevering, aansprakelijkheid, wat in geval van weigering van de oplevering?

De afrekening van de aannemer

Neem contact op

Heeft u een vraag over privaat bouwrecht? Stel hem ons gerust. Wij helpen u graag verder.

  Overige
  rechtsdomeinen

  Overheidsopdrachten

  Begeleiding bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

  Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  Geschillen over de aansprakelijkheid van bouwparticipanten bij schade en bijstand in het verzekeringsrecht.

  Invorderingen

  Uw partner in debiteurenbeheer en effectieve incasso.

  Ruimtelijke ordening en stedenbouw

  Begeleiding bij stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, waarbij we procedures opstarten en stroomlijnen.

  Bemiddeling

  Hulp bij onderhandelingen tussen conflicterende partijen op basis van vertrouwen en begrip.

  Onafhankelijk bedrijfsjurist

  Professionele bijstand van een competente en gespecialiseerde advocaat tegen een vast tarief.