Aansprakelijkheids -en verzekeringsrecht

Geschillen tussen aannemer en opdrachtgever, aannemer en architect of aannemer en derden, met betrekking tot de aansprakelijkheid van bouwparticipanten bij schade en bijstand in het verzekeringsrecht.

Begrip en bescherming in geschillen over aansprakelijkheid en verzekering

Wat te doen als u door het uitvoeren van bouwwerkzaamheden schade veroorzaakt bij buurtbewoners? Bent u verantwoordelijk als uw onderaannemer schade aanricht op een werf? Wat als het concept gebrekkig was? En wat bij een uitvoeringsfout die door niemand is opgemerkt tijdens de uitvoering?

Analyse

We maken een evaluatie van de huidige situatie en de eventuele kosten.

Overleg

Samen met u bespreken en plannen we de best mogelijke oplossing.

Actie

We doen wat moet. We helpen en begeleiden u bij de contractvorming, bij het voeren van briefwisseling. Wij bouwen met u een sterk dossier op.

Procedure

We onderhandelen en bemiddelen als het kan. We procederen als het moet. Wij bewaken en verdedigen uw belangen krachtig tijdens een procedure en expertise.

Aansprakelijkheidsrecht

 • Zichtbare gebreken: gebreken die met normale aandacht kunnen worden ontdekt
 • Licht verborgen gebreken: gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van de oplevering, doch geen stabiliteitsbedreigend effect hebben
 • 10-jarige aansprakelijkheid: ernstige gebreken die de stabiliteit van een onroerend goed in het gedrang brengen of kunnen brengen

Aansprakelijkheid van de verschillende bouwparticipanten

De aannemer, de bouwheer, de ingenieur, de veiligheidscoördinator

Schade aan naburige panden

Schade ten gevolge van een fout en foutloze schade

Andere schade aan derden

Hinderen van het verkeer, schade aan het wegdek, schade aan kabels en leidingen

Schaderegeling en afhandeling van schadegevallen

Verzekeringsrecht

Advies in verband met diverse verzekeringen

Advies in verband met diverse verzekeringen, waaronder:

 • 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering
 • Algemene bouwplaatsrisicoverzekering (ABR-verzekering): aansprakelijkheid- en rechtsbijstandsverzekering in verband met dekking voor aansprakelijkheidsclaims en rechtsbijstand in geval van geschillen.
 • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering): omvat burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in verband met dekking voor aansprakelijkheid van een individu of organisatie aan derden.

Betwistingen

In verband met dekking, schadevergoeding en aansprakelijkheid.

Neem contact op

Heeft u een vraag over aansprakelijkheids -en verzekeringsrecht? Vul het formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij u terug.

  Overige
  rechtsdomeinen

  Overheidsopdrachten

  Begeleiding bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

  Privaat bouwrecht

  Geschillen binnen een contract, inclusief geldigheid, interpretatie, gevolgen en uitvoering van offertes, overeenkomsten en facturen.

  Invorderingen

  Uw partner in debiteurenbeheer en effectieve incasso.

  Ruimtelijk ordenings- en stedenbouwrecht

  Begeleiding bij stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, waarbij we procedures opstarten en stroomlijnen.

  Bemiddeling

  Hulp bij onderhandelingen tussen conflicterende partijen op basis van vertrouwen en begrip.

  Onafhankelijk bedrijfsjurist

  Professionele bijstand van een competente en gespecialiseerde advocaat tegen een vast tarief.