Onderhandeling en bemiddeling

We begeleiden partijen naar een optimaal akkoord.

We onderhandelen en bemiddelen als het kan en procederen als het moet.

Ann Eeckhout en Lotte Ottevaere zijn ervaren onderhandelaars en erkend bemiddelaars in burgerlijke- en handelszaken, met een specialisatie in het oplossen van bouwconflicten. Ze begrijpen dat conflicten inherent zijn aan het leven, maar erkennen ook dat niet elk geschil voor de rechter hoeft te worden uitgevochten. In plaats daarvan begeleiden ze conflicterende partijen naar een oplossing die ze zelf onderhandelen, een aanpak die compleet verschilt van de traditionele rechtspraak of arbitrage. De voorkeur gaat steevast uit naar het oplossen van geschillen tussen partijen zonder de controle uit handen te geven aan de rechtbank of een expert.

Analyse

We maken op basis van het voorliggend dossier een evaluatie van de huidige situatie.

Overleg

Samen met u bespreken we de diverse opties en de best mogelijke oplossing.

Actie

We doen wat moet. We helpen en begeleiden u bij de contractvorming, bij het voeren van briefwisseling. Wij bouwen met u een sterk dossier op.

Procedure

We onderhandelen en bemiddelen als het kan. We procederen als het moet. Wij bewaken en verdedigen uw belangen krachtig tijdens een procedure en expertise.

Wij zijn uw partner bij onderhandeling en bemiddeling

Onderhandeling

Wij fungeren als uw partner bij onderhandeling, waarbij een directe dialoog ontstaat tussen de betrokken partijen. Op deze manier wordt een directe interactie gecreëerd tussen betrokken partijen om een overeenkomst te bekomen, waarbij zelf de controle behouden blijft over de uitkomst van de onderhandeling.

Bemiddeling

Bij bemiddeling treden wij op als neutrale derde partij. We begeleiden hierbij de conflicterende partijen en faciliteren om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Als bemiddelaar verkrijgen wij geen beslissingsmacht, maar helpen we bij het verbeteren van communicatie en begrip tussen beide partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

De voordelen van deze aanpak zijn

Bewaren van vrede

Ze streven ernaar conflicten op te lossen zonder langetermijnrelaties in gevaar te brengen.

Constructieve communicatie

Ze benaderen het praten over het conflict op een constructieve manier, gericht op het gezamenlijk vinden van een oplossing.

Win-win situatie

Het doel is om een oplossing te bereiken die gunstig is voor beide partijen, zonder de noodzaak van een gang naar de rechtbank.

Opportuniteiten in meningsverschillen

Meningsverschillen worden door ons gezien als kansen voor groei en verbetering.

Proactief werken

Door actief te anticiperen op mogelijke conflicten, streven ze naar het voorkomen van escalaties en het bevorderen van duurzame oplossingen.

Extra voordelen

Erkenning

Bemiddelaar met officiële erkenning moet voldoen aan strikte criteria die de kwaliteit waarborgen, waaronder opleiding, ervaring en onafhankelijkheid.

Beroepsgeheim

Wat tijdens een bemiddeling voor het eerst wordt besproken of uitgewisseld, zoals documenten en e-mails, is strikt vertrouwelijk. Deze documenten en gesprekken mogen niet worden gebruikt in gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedures en zullen nooit dienen als bewijs.

Neem contact op

Heeft u een vraag over onderhandeling of bemiddeling? Vul het formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij u.

  Overige
  rechtsdomeinen

  Overheidsopdrachten

  Begeleiding bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

  Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  Geschillen over de aansprakelijkheid van bouwparticipanten bij schade en bijstand in het verzekeringsrecht.

  Invorderingen

  Begeleiding bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

  Ruimtelijke ordening en stedenbouw

  Begeleiding bij stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, waarbij we procedures opstarten en stroomlijnen.

  Privaat bouwrecht

  Geschillen binnen een contract, inclusief geldigheid, interpretatie, gevolgen en uitvoering van offertes, overeenkomsten en facturen.

  Onafhankelijk bedrijfsjurist

  Professionele bijstand van een competente en gespecialiseerde advocaat tegen een vast tarief.