Home » Ann Eeckhout

Ann Eeckhout

Kwaliteit is geen toeval. Het is het gevolg van een continue, doordachte inzet.

Ann Eeckhout

Ann Eeckhout is medeoprichter en bestuurder van het advocatenkantoor Eeckhout-Ottevaere.

Ann Eeckhout studeerde rechten aan de Universiteit te Gent. Zij is advocaat sedert 1986, is gespecialiseerd in bouwrecht en overheidsopdrachten en heeft meer dan dertig jaar ervaring in het bijstaan van cliënten in procedures en expertises, alsook in contractenwerk, het verstrekken van adviezen en het voeren van onderhandelingen.

Zij is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Zij is plaatsvervangend vrederechter.

Daarnaast doceert Ann Eeckhout privaat bouwrecht, overheidsopdrachten en bouwmanagement aan de Hogeschool Gent. Zij geeft regelmatig lezingen over actuele thema’s in privaat bouwrecht en overheidsopdrachten. Zij is ook docent bouwgeschillen aan de New Deal Academy.

Zij was gedurende bijna 20 jaar juridisch adviseur bij de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, lid van de Juridische Commissie bij de Nationale Confederatie Bouw, secretaris van de Vereniging van Algemene aannemers Oost-Vlaanderen en van VlaWeBo – Vereniging van Oostvlaamse Wegenbouwers.

Ann Eeckhout is medeauteur van de Codex Bouwrecht, diverse handboeken en syllabi. Zij publiceert periodiek o.m. in het Jaarboek Overheidsopdrachten. Zij schrijft regelmatig juridische artikels voor tijdschriften.

Een greep uit haar recente publicaties en voordrachten:

 • Masterclass overheidsopdrachten 2024. Hoeveelheden. Het bepalen, verbeteren en omgaan met (foute) hoeveelheden.
  EECKHOUT, A. (samen met LEMMENS, K., LENDERS, C. en SCHOUPS, M.), Embuild Antwerpen – 04.03.2024
 • Schadevergoeding in overheidsopdrachten: principes en praktische aspecten. De formule ‘Flamme’ en de nood aan een breed gedragen wijze van berekenen van schadevergoeding om discussies, procedures en expertises te vermijden.
 • De belangrijkste arresten van hoven en rechtbanken over overheidsopdrachten.
  EECKHOUT, A., spreker op Tender Expert Day II. Leuven, 04.05.2023
 • Risico’s on the field. Aansprakelijkheid van de aannemer technieken. Risicobeperking.
  EECKHOUT, A. – spreker op Infoavond Techlink ‘Aansprakelijkheid en Verzekering’ – Gent, 29.03.2023
 • Voordelen, opportuniteiten, tips en knelpunten bij het deskundigenonderzoek, de mini-expertise, het plaatsbezoek van de rechtbank met bijstand van een deskundige en het minnelijk deskundigenonderzoek.
  EECKHOUT, A. – spreker op Congres 2023 van FEBEX, KGSO en ABEX – Brussel, 23.03.2023
 • Over de termijn waarbinnen een aannemer aansprakelijk kan worden gesteld voor lichte verborgen gebreken
  EECKHOUT, A. (samen met OTTEVAERE, L.) – artikel voor de Nieuwsbrief van Ie-Net, januari 2023.
 • Professioneel onderhandelen in bouwgeschillen. Overheidsopdrachten. Geschillen tijdens en na de uitvoeringsfase.
  EECKHOUT, A. (samen met PLEVOETS, B.) – New Deal Academy, 13.12.2022.
 • Deskundigenonderzoek. Communicatie met de rechtbank en probleemoplossend denken en werken. Gebruik van art. 973 § 2 Ger.W.
  EECKHOUT, A. (samen met BEKE, J. en ROETS, V.) – NCDAB, 16.09.2022.
 • Contracteren in prijs en termijn onzekere tijden : prijsbepaling, prijsherziening, imprevisie en overmacht.
  EECKHOUT, A. (samen met Lenders, C., Cardone, C. en Lemmens, K.) Confederatiebouw Antwerpen, 12.05.2022.
 • Uitvoering van overheidsopdrachten : van aanvang tot oplevering. Wettelijk kader, praktische tips en aandachtspunten.
  EECKHOUT, A., Bedrijfsinterne opleiding voor projectleiding. 03.05.2022
 • Plaatsing van overheidsopdrachten : van publicatie tot sluiting. Wettelijk kader, praktische tips en aandachtspunten.
  EECKHOUT, A., Bedrijfsinterne opleiding voor calculatie en projectleiding. 26.04.2022
 • Prijsstijgingen. Kan dat ? Wie draagt de gevolgen? Wettelijk kader in de relatie leverancier-aannemer en in de relatie aannemer -bouwheer.
  EECKHOUT, A., Bestuursorgaan FAC 24.03.2022.
 • Termijnen die belangrijk zijn om betaling te bekomen bij uitvoering van een overheidsopdracht.
  EECKHOUT, A., spreker op Masterclass Overheidsopdrachten over het thema ‘Termijnen’. Organisator : Confederatie Bouw Antwerpen. 28.03.2022
 • Aansprakelijkheid van architect en aannemer & verzekeringen.
  EECKHOUT, A., Bedrijfsinterne webinar op maat voor een groepering van verzekeringsmakelaars, 10.09.2021
 • Codex Bouwrecht
  EECKHOUT, A., mede – auteur, Die Keure, 12.08.2021
 • Rechten van de aannemer bij wijziging van een overheidsopdracht. Het forfait. Rechten en formaliteiten bij wijzigingen. Herziening bij onvoorzienbare omstandigheden, feiten van de aanbesteder, schorsing van de uitvoering. Casussen.
  EECKHOUT, A., Bedrijfsinterne webinar op maat voor de projectleiders van een aannemer wegenbouw, 21.06.2021
 • Risico’s bij de uitvoering van opdrachten onder de AUR. Risicoverdeling in de AUR. Onvoorzienbare omstandigheden. Negatieve prijsherziening die de werkelijke prijsevolutie niet volgt. Corona bij de uitvoering van een overheidsopdracht.
  EECKHOUT, A. , Masterclass Overheidsopdrachten, Confederatie Bouw Antwerpen en Oost-Vlaanderen, 16.11.2020.
 • Uitvoeren overheidsopdrachten : Uitvoeringstermijn: structuur, aanvang duur, planning, resultaatsverbintenis. Verlenging uitvoeringstermijn. Vertragingsboete: aard, berekenen, teruggave. Oplevering en aansprakelijkheid na oplevering.
  EECKHOUT, A., Bedrijfsinterne webinar op maat voor een bouwonderneming, 19.06.2020.
 • Uitvoeren overheidsopdrachten : Wettelijk kader. De prijs: wat is inbegrepen? Fouten en leemten in opdrachtdocumenten. Welke wijzigingen zijn mogelijk? Meldings- en vorderingsplicht van de aannemer bij wijzigingen. Claim i.g.v. onvoorzienbare omstandighed
  EECKHOUT, A., Bedrijfsinterne webinar op maat voor een bouwonderneming, 12.06.2020.
 • Wat is de invloed van Corona op werken in uitvoering : private aanneming, overheidsopdrachten, invloed op uitvoeringstermijn, kostprijs en rendement.
  EECKHOUT, A., Webinar Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 03.06.2020. Webinar Federatie Aluminium Constructeurs, 09.06.2020.
 • Algemene voorwaarden voor een aannemer technieken: aansprakelijkheid, oplevering, laattijdige uitvoering, wanbetaling en onderaanneming.
  EECKHOUT, A., Techlink, 12.03.2020.
 • Juridische aspecten: algemene voorwaarden, aansprakelijkheid & oplevering, wanbetaling, uitvoeringstermijn.
  EECKHOUT, A., Federatie Aluminium Constructeurs, 03.03.2020.
 • Negatieve prijsherziening.
  EECKHOUT, A., Bijzondere Algemene Vergadering Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 27.02.2020.
 • Uitvoeren van overheidsopdrachten.
  EECKHOUT, A., Bedrijfsinterne opleiding voor een bouwonderneming, 09.01.2020, 13.02.2020.
 • Overheidsopdrachten : plaatsing en uitvoering.
  EECKHOUT, A., 4-delige bedrijfsinterne opleiding op maat voor een bouwonderneming, 01.10.2019, 08.10.2019, 15.10.2019, 22.10.2019.
 • Uitvoering van overheidsopdrachten: Registratie, verificatie en betaling van uitgevoerde weken en hoeveelheden. Verrekeningen bij wijzingen en onvoorziene omstandigheden.
  EECKHOUT, A., bedrijfsinterne opleiding op maat voor een bouwonderneming, 09.09.2019.
 • Uitvoering van overheidsopdrachten: Schadeclaim van de aannemer: opbouw prijs, invloed van de onderbreking of verlenging van de uitvoeringstermijn op de prijs, bewijs van schade, schadeperiode, schadeposten.
  EECKHOUT, A., bedrijfsinterne opleiding op maat voor een bouwonderneming, 23.09.2019.
 • Private aanneming : sluiten van een aannemingsovereenkomst, onderaanneming, uitvoering van een aannemingsovereenkomst, oplevering en aansprakelijkheid van de aannemer.
  EECKHOUT, A., 4-delige bedrijfsinterne opleiding op maat voor een bouwonderneming, 03.09.2019, 10.09.2019, 16.09.2019, 24.09.2019.
 • Recente wetgeving en rechtspraak i.v.m. aanneming en onderaanneming
  EECKHOUT, A. , Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, 02.04.2019.
 • Huur werfmaterieel. Aansprakelijkheden. Exoneratieclausules.
  EECKHOUT, A., Federale Verzekering, 26.03.2019.
 • Onderhandelingsprocedure: wanneer mag er onderhandeld worden, hoe verloopt de procedure en welke basisregels moeten gerespecteerd worden.
  EECKHOUT, A. Confederatie Bouw Antwerpen en Oost-Vlaanderen, 18.03.2019.
 • Structurele waterdichtheid kelders – Juridisch luik.
  EECKHOUT, A., NCDAB (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten België), 23.11.2018.
 • Vertraging in de uitvoering van een overheidsopdracht : vertragingsboete versus vrijwaren voor meerkosten.
  EECKHOUT, A., De Oost-Vlaamse Aannemer, 2018-10.
 • Knelpunten inzake de vrijgave van een borgtocht als de begunstigde geen opheffingsbrief ondertekent.
  EECKHOUT, A., Nota juridische actua voor RvB van CBPOVL, 27.09.2018.
 • Wegwijs in uitvoering van overheidsopdrachten.
  EECKHOUT, A. & OTTEVAERE, L., Vandenbroele, 2018
 • Wat is nieuw i.v.m. claims in geval van onvoorzienbare omstandigheden, feiten van de aanbesteder en schorsingen bij uitvoering van overheidsopdrachten
  EECKHOUT, A., De Oost-Vlaamse Aannemer, 2018-05.
 • Claims in geval van onvoorzienbare omstandigheden, feiten van de aanbesteder en schorsingen.
  EECKHOUT, A., TBO 2018, afl. 2, 141-149, 08.05.2018
 • Codex Bouwrecht 2017-2018.
  EECKHOUT, A., e.a., Die Keure
 • De wijzigingen aan de opdracht. In welke concrete situaties zijn welke regels van toepassing volgens de nieuwe reglementering overheidsopdrachten.
  EECKHOUT, A., Nationale Confederatie Bouw, 28.09.2017.
 • Over de tienjarige aansprakelijkheid : Enkel voor stabiliteitsbedreigende gebreken (Cass. 9-1-2017). Een aantasting van de functionaliteit volstaat niet (Cass. 28-4-2017). Bescherming van de openbare veiligheid (Grondwettelijk Hof 19-7-2017)
  EECKHOUT, A., De Oost-Vlaamse Aannemer, 2017-08.
 • Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten. Nieuwe Wet. Nieuw KB Uitvoering.
  EECKHOUT, A., Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, 14.06.2017.
 • Werken met of als onderaannemer. Maatregelen m.b.t. onderaanneming in de nieuwe wetgeving Overheidsopdrachten. Contract van onderaanneming: raamovereenkomst of overeenkomst per opdracht?
  EECKHOUT, A., Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, 15.05.2017.
 • Juridische aspecten en knelpunten verbonden aan de borgstelling in het kader van de Wet Breyne.
  EECKHOUT, A., De Oost-Vlaamse Aannemer, 2017-04.
 • De borgtocht. Juridische aspecten en knelpunten verbonden aan de borgstelling in het kader van private opdrachten die vallen onder de Wet Breyne en overheidsopdrachten.
  EECKHOUT, A., Federatie van Algemene Bouwaannemers, 29.03.2017.
 • Masterclass overheidsopdrachten: Onderaanneming. Deel 2 : Het contract met de onderaannemer : over autonomie, transparantie, back-to-back, ….
  EECKHOUT, A., Confederatie Bouw Antwerpen, 27.03.2017.
 • Kunnen de bijzondere eisen van een overheidsopdracht van werken een overdracht van art. 544 BW noodzakelijk maken?
  EECKHOUT, A. & OTTEVAERE, L., EBP, Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017.
 • Rechtspraak overheidsopdrachten. Bespreking recente rechtspraak o.m. correctie van hoeveelheden, feitenmelding, DO zonder PV, overdracht 544 BW is afwijking 79 AUR, betaaltermijn/betaalbaarheid, enz.
  EECKHOUT, A., Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 13.09.2016.
 • Kantmelding bij rechtspraak over het bewijs van het bestaan van een aannemingsovereenkomst in drie specifieke omstandigheden: Brussel, 14 maart 2014, Brussel, 25 maart 2014 en Brussel, 1 april 2014.
  EECKHOUT, A. Bouwinfo 2016-04
 • Noot bij een Arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 02.12.2015 over de gevolgen van de verbetering van foute hoeveelheden in de meetstaat.
  EECKHOUT, A., Bouwinfo 2016-03.
 • Noot bij een Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 17.12.2015 over de toekenning van een provisie als het bestuur de verificatie van schuldvorderingen uitstelt
  EECKHOUT, A., Bouwinfo 2016-03.
 • Invordering onbetwiste geldschulden: binnenkort sneller, efficiënter en zonder tussenkomst van de Rechtbank !
  EECKHOUT, A., Bouwinfo 2016-02 & De Wase Aannemer maart-april 2016.
 • Over factuurfraude, negatieve prijsherziening en informatieplicht na de gunningsbeslissing.
  EECKHOUT, A., Bouwinfo 2016-01 & De Wase Aannemer jan-febr. 2016.
 • Dekt de definitieve oplevering de verborgen gebreken die niet van aard zijn om de stevigheid van (een essentieel onderdeel van) het werk aan te tasten?
  EECKHOUT, A. & OTTEVAERE L., EBP, Jaarboek Overheidsopdrachten 2015-2016, blz. 359-383.
 • Waterinfiltratie is geen gebrek dat valt onder de tienjarige aansprakelijkheid! Enkele bijzonderheden over aansprakelijkheid voor niet stabiliteitsbedreigende gebreken na oplevering van een overheidsopdracht.
  EECKHOUT, A., De Bouwkroniek, nov. 2015.
 • Rechtspraak overheidsopdrachten. Bespreking recente rechtspraak o.m. i.v.m. de erkenningsvereiste, aandachtspunten bij ondertekening offerte, uitsluiting van deelname, bewijslast bij verrekeningen, gevolgen van laattijdige verificatie van vorderingsstaten
  EECKHOUT, A., Bouwinfo & De Wase Aannemer aug. sept. 2015.
 • Wijziging van art 1798 BW ivm de rechtstreekse vordering van de onderaannemer.
  EECKHOUT, A., IFE Benelux, Studiedag Bouwrecht Actualia 2015, Antwerpen 11 juni 2015
 • Ondertekenen van een offerte is geen daad van dagelijks bestuur.
  EECKHOUT, A., Bouwinfo 2015-02.
 • Het proces – verbaal in overheidsopdrachten: wanneer, waarom en hoe reageren?
  EECKHOUT, A., Bouwinfo 2015-01.
 • Rechten van de aannemer i.g.v. laattijdige betaling na uitvoering van overheidsopdrachten.
  EECKHOUT, A., Masterclass overheidsopdrachten Confederatie Bouw Antwerpen, Turnhout, Oost-Vlaanderen en Sint-Niklaas, 30.03.2015.
 • Straffen, boeten, ambtshalve maatregelen, … Is de macht van het bestuur begrensd?
  EECKHOUT, A. & OTTEVAERE, L., EBP Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015, blz. 25-67.
 • Het verplicht prijsonderzoek en de substantiële onregelmatigheid van een offerte met een abnormaal lage eenheidsprijs.
  EECKHOUT, A., Noot bij Gent, 12.09.2014, T. Aann. 2015.
 • Van bouwproject tot ontwikkeling, Praktische leidraad voor de projectontwikkeling.
  EECKHOUT, A. en OTTEVAERE, L., Syllabus voor opleidingen te Gent, Sint-Niklaas, 2014.
 • Onderaanneming.
  EECKHOUT, A., artikel voor de infoavond Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 2014.
 • Goede algemene voorwaarden kunnen het verschil maken.
  EECKHOUT, A., artikel voor de infoavond Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 2014.
 • Herstel van het contractueel evenwicht bij wijzigingen van een opdracht van werken op bevel van de aanbestedende overheid – Impact op prijs en uitvoeringstermijn.
  EECKHOUT, A., EBP Jaarboek Overheidsopdrachten 2013-2014, 759-784.
 • Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten.
  EECKHOUT, A en OTTEVAERE, L., Vandenbroele, 2013.
 • Nieuwe regels plaatsing overheidsopdrachten. Praktische leidraad voor de aannemer.
  EECKHOUT, A en OTTEVAERE, L., Syllabus voor diverse opleidingen te Gent, Hasselt, Kortrijk, Sint-Niklaas, 2013.
 • Nieuwe regels uitvoering overheidsopdrachten. Praktische leidraad voor de aannemer.
  EECKHOUT, A en OTTEVAERE, L., Syllabus voor diverse opleidingen te Gent, Hasselt, Kortrijk, Sint-Niklaas, 2013.
 • Praktische leidraad voor de berekening van de schade bij onderbreking van een opdracht van werken.
  EECKHOUT, A, EBP Jaarboek Overheidsopdrachten 2012-2013, 467-492.
 • Het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht.
  EECKHOUT, A, e.a., Vandenbroele, 2012.
 • Art 544 B.W. en bouwschade.
  EECKHOUT, A. en GHIJSELS Y., syllabus voor studienamiddag te Gent en Hasselt over ‘Actuele Knelpunten Bouwrecht’, Story Juristenclub, 2011.
 • Wie draagt de gevolgen van fouten in de opdrachtdocumenten?
  EECKHOUT, A, EBP Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012, 255-295.
 • Kabel- en leidingschade in Vlaanderen. 10 jaar rechtspraak.
  EECKHOUT, A, , T. Aann. 2011, afl. 4, 329-362.
 • De aansprakelijkheid van de aannemer na de voorlopige en definitieve oplevering van zijn werk.
  EECKHOUT, A, EBP Jaarboek Overheidsopdrachten 2010-2011, 987-1017.
 • Uitvoeringstermijn, termijnverlenging en termijnschade bij uitvoering van overheidsopdrachten (werken).
  EECKHOUT, A, , EBP Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, 401-448.
 • Afwijkingen van de Algemene Aannemingsvoorwaarden
  EECKHOUT, A, EBP Jaarboek Overheidsopdrachten 2008-2009, 205-232.
 • Codex Bouwrecht.
  EECKHOUT, A, e.a., Die Keure