Home » Rechtspraak overheidsopdrachten. Bespreking recente rechtspraak o.m. i.v.m. de erkenningsvereiste, aandachtspunten bij ondertekening offerte, uitsluiting van deelname, bewijslast bij verrekeningen, gevolgen van laattijdige verificatie van vorderingsstaten EECKHOUT, A., Bouwinfo & De Wase Aannemer aug. sept. 2015.

Rechtspraak overheidsopdrachten. Bespreking recente rechtspraak o.m. i.v.m. de erkenningsvereiste, aandachtspunten bij ondertekening offerte, uitsluiting van deelname, bewijslast bij verrekeningen, gevolgen van laattijdige verificatie van vorderingsstaten EECKHOUT, A., Bouwinfo & De Wase Aannemer aug. sept. 2015.