Home » Rechtspraak overheidsopdrachten. Bespreking recente rechtspraak o.m. erkenningsvereiste, ondertekening offerte, uitsluiting, bewijslast bij verrekeningen, gevolgen laattijdige verificatie vorderingsstaten, aansprakelijkheid na oplevering. CBOVL, 10/08/2015

Rechtspraak overheidsopdrachten. Bespreking recente rechtspraak o.m. erkenningsvereiste, ondertekening offerte, uitsluiting, bewijslast bij verrekeningen, gevolgen laattijdige verificatie vorderingsstaten, aansprakelijkheid na oplevering. CBOVL, 10/08/2015