Home » Noot bij een Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 17.12.2015 over de toekenning van een provisie als het bestuur de verificatie van schuldvorderingen uitstelt EECKHOUT, A., Bouwinfo 2016-03.

Noot bij een Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 17.12.2015 over de toekenning van een provisie als het bestuur de verificatie van schuldvorderingen uitstelt EECKHOUT, A., Bouwinfo 2016-03.