Home » Herstel van het contractueel evenwicht bij wijzigingen van een opdracht van werken op bevel van de aanbestedende overheid – Impact op prijs en uitvoeringstermijn. EECKHOUT, A., EBP Jaarboek Overheidsopdrachten 2013-2014, 759-784.

Herstel van het contractueel evenwicht bij wijzigingen van een opdracht van werken op bevel van de aanbestedende overheid – Impact op prijs en uitvoeringstermijn. EECKHOUT, A., EBP Jaarboek Overheidsopdrachten 2013-2014, 759-784.