Home » Herstel van het contractueel evenwicht bij wijziging van een opdracht van werken op bevel van de aanbestedende overheid. Impact op prijs en uitvoeringstermijn, M&D Seminars, 3/10/2014

Herstel van het contractueel evenwicht bij wijziging van een opdracht van werken op bevel van de aanbestedende overheid. Impact op prijs en uitvoeringstermijn, M&D Seminars, 3/10/2014