Home » De tienjarige aansprakelijkheid: wie kan aangesproken worden, welke gebreken vallen daar onder, zijn contractuele afspraken mogelijk, … ? EECKHOUT, A. spreekt op EBP studiedag over aansprakelijkheid en verzekeringen te Brussel, 8/10/2015

De tienjarige aansprakelijkheid: wie kan aangesproken worden, welke gebreken vallen daar onder, zijn contractuele afspraken mogelijk, … ? EECKHOUT, A. spreekt op EBP studiedag over aansprakelijkheid en verzekeringen te Brussel, 8/10/2015