nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...


Het blijft opletten met de taal van de factuur


De verplichte vermeldingen op een factuur moeten in het Nederlands vermeld worden als de factuur uitgaat van een onderneming met een exploitatiezetel in Vlaanderen. Het is niet de taal van de bestemmeling, wel de locatie van de afzender die bepaalt in welke taal een factuur moet worden opgesteld. De sanctie is zeer streng. Een factuur die in een andere taal werd opgesteld dan de wettelijk voorgeschreven taal, is nietig. Ze kan dus geen basis vormen voor invordering.

Terug naar overzicht