nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

12.06.2015


Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering van een overheidsopdracht


Gent, 12 juni 2015. Na voorlopige oplevering: geen aansprakelijkheid zonder PV vóór het verstrijken van de waarborgtermijn. Einde van de waarborgtermijn betekent het einde van de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken. Vanaf dan is er enkel nog 10-jarige aansprakelijkheid voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw of een belangrijk onderdeel ervan bedreigen. Water in een kelder die als bibliotheek werd gebruikt, valt niet onder de 10-jarige aansprakelijkheid van art 1792 BW en 2270 BW. Immers: "Van de twee gerechtsdeskundigen is er geen een die gewaagt van ernstige gebreken in de zin van art. 1792 BW, die de stabiliteit van het geheel of van en essentieel deel van het gebouw zouden aantasten en die aldus het tenietgaan van het gehele gebouw dan wel van een belangrijk onderdeel ervan zouden teweegbrengen. (…) Dat de functionaliteit van kelder en bibliotheekput (tijdelijk) vermindert dan wel anders kan moeten worden ingevuld is in deze niet als een ernstig gebrek dat beantwoordt aan de vereisten van art. 1792 BW te beschouwen. (...) Voor andere onvolkomenheden (lees: deze die niet vallen onder art. 1792 BW) die eerst opduiken na het verstrijken van de voorziene waarborgtermijn van één jaar, uitdrukkelijk als termijn bepaald in het PV van VO, is … als aannemer in deze overheidsopdracht niet gehouden. "

Terug naar overzicht