nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

28.12.2017


Gent, 07.11.2017.
Bij arrest van 07.11.2017 heeft het Hof van Beroep te Gent in herinnering gebracht : 

- Dat de aanstelling van een architect verplicht is, als er stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd (art. 4 architectenwet va, 20.02.1939) 

- Dat de architect verplicht moet instaan, niet alleen voor het opstellen van de bouwplannen, maar ook voor de controle op de uitvoering van de werken. 

- Dat het beroep van architect onverenigbaar is met dat van aannemer (art. 6 architectenwet van 20.02.1939). 

- Dat de architect een onafhankelijke moet zijn en zich onafhankelijk moet gedragen. De architect die zich niet onafhankelijk opstelt, begaat een deontologische fout (cfr. art. 4 2e lid Reglement Beroepsplichten). Op basis de volgende doorslaggevende (gecombineerde) argumenten besluit het Hof dat de architect zich niet als onafhankelijke gedraagt als hij een laag ereloon betaald wordt door de aannemer, als hij de plannen ondertekent die een aangestelde van de aannemer heeft gemaakt, als de architectenovereenkomst geen controle op de werken voorzag, als de architect tijdens de uitvoering nooit op de werf is geweest en geen werfverslagen heeft opgemaakt, als de architect geen bijstand heeft verleend bij de voorlopige en definitieve oplevering.

- Dat de architectenovereenkomst die strijdig is met art. 6 W 20.02.1939 niet geldig is. 

Dit heeft zware gevolgen voor de aannemer die de werken uitvoerde. Het bouwen zonder controle van een architect maakt ook de aannemingsovereenkomst nietig. 

De vordering van de aannemer (tot betaling van het saldo van de aannemingsprijs) en de vordering van de bouwheer (tot verrekening van minwaarden voor gebreken) wordt als onontvankelijk afgewezen. Men kan voor het Hof immers geen uitvoering van een nietig contract vragen.

Het Hof besluit dat er een teruggaveverplichting bestaat m.b.t. alles wat in uitvoering van de nietige aannemingsovereenkomst reeds is uitgevoerd en betaald.  De aannemer kan de ontvangen aannemingsprijs terug geven. Maar de bouwheer kan niet teruggeven wat vast met diens grond verbonden is en waarvan de bouwheer door natrekking eigenaar is geworden. Het Hof oordeelt dat de bouwheer de aannemer moet betalen

- Wel voor de verwerkte materialen 

- Wel voor het gepresteerde werk 

- Niet voor de verhoopte winst

- Min de minwaarde als gevolg van concept en/of toezichtsfouten

- Min de minwaarde als gevolg van uitvoeringsfouten

Er is een deskundige wordt aangesteld met de opdracht heeft om de afrekening inzake de teruggaveverplichtingen op te maken. 

 

Terug naar overzicht