nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

06.06.2014


Ondertekenen van een offerte is geen daad van dagelijks bestuur.


R.v.St. 6 juni 2014. De statuten voorzien dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd is door twee bestuurders. De gedelegeerd bestuurder heeft volmacht om de vennootschap geldig te vertegenwoordigen binnen de perken van het dagelijks bestuur. De offerte die enkel getekend is door de gedelegeerd bestuurder is substantieel onregelmatig. De ondertekening van een offerte is immers geen daad van dagelijks bestuur. Deze onregelmatigheid is niet regulariseerbaar.

Terug naar overzicht