nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

17.02.2017


De Ministerraad keurde op 17.02.2017 de algemene uitvoeringsregels voor de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten goed (02.03.2017)


De ministerraad van 17 februari keurde op voorstel van de eerste minister een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene uitvoeringsregels vastlegt inzake de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren. Dit ontwerp vormt de nieuwe AUR en zorgt voor de gedeeltelijke omzetting van twee Europese richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU in het hoofdstuk over de uitvoering van de opdracht. Het ontwerp wordt nu voor advies aan de Raad van State overgemaakt. Wordt dus vervolgd!

Terug naar overzicht