nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

01.07.2014


Nieuwe bevoegdheden voor rechtbank van koophandel en vredegerecht.


Juli 2014. De rechtbanken van koophandel zijn voortaan bevoegd om te oordelen over geschillen tussen “ondernemingen” (dus niet alleen meer ‘handelaars’) en dit ongeacht het bedrag van het geschil (dus voortaan ook beneden de 2.500 euro). Enkel een particulier (niet-onderneming) heeft nog de keuze om dergelijk geschil voor de vrederechter te brengen. Een beding dat hem die vrije keuze ontneemt en dat is opgesteld voor dat het geschil ontstaan is, is nietig.


Terug naar overzicht