nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

22.06.2015


Inhoudingsplicht (art. 30 bis) bij betaling


Arbeidshof Gent, afdeling Brugge, 22 juni 2015. De hoofdaannemer die betaalt aan een onderaannemer die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, moet 35% van het door hem verschuldigd bedrag (excl. BTW) inhouden en doorstorten aan de RSZ. Indien er evenwel geen sprake is van betaling in de burgerrechtelijke zin van het woord, kan de hoofdaannemer niet verweten worden geen inhouding te hebben verricht en kan de RSZ ook geen vordering instellen tegen die hoofdaannemer. Er is geen sprake van betaling als de hoofdaannemer zijn schuld t.o.v. de onderaannemer compenseert met een schuld van de onderaannemer t.o.v. de hoofdaannemer. De wettelijke schuldvergelijking vertoont wel gelijkenissen met de betaling in de zin van art. 1234 en 1235 BW doch mag er niet mee gelijk gesteld worden.

Terug naar overzicht