nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

05.09.2014


Beperking in solidum aansprakelijkheid in een architectencontract is ongeldig.


Cass. 5 sept. 2014. De clausule in het architectencontract: "De architect staat niet in voor de geldelijke gevolgen van fouten en vergissingen van andere bouwpartners. Bij samenlopende fouten van de uitvoerders tot het ontstaan van schade is de architect gehouden om alleen de schade te vergoeden die door zijn fout is ontstaan ..." is ongeldig. Deze clausule houdt immers een beperking in van de aansprakelijkheid van de architect jegens de bouwheer op grond van art. 1792 B.W.. Deze bepaling is van openbare orde. Daaraan kan geen afbreuk gedaan worden door bijzondere overeenkomsten.

Terug naar overzicht